Chấn gấp V kim loại tấm

Giá: Liên hệ

Chấn gấp U, V, T kim loại, chấn gấp theo hình dạng sản phẩm, chấn gấp các chi tiết máy theo yêu cầu, chấn gấp các sản phẩm cơ khí khác.