Gia công chấn gập tấm kim loại

Giá: Liên hệ

Chuyên gia công soi chấn gấp hầu hết các sản phẩm từ kim loại có độ cứng cao, theo các hình dạng mong muốn của sản phẩm. Chúng tôi có thể gia công những chi tiết khó, có độ phức tạp cao như góc gấp khúc, rãnh U, V, T, L, ngàm v.v…