Soi gấp inox dày 2 ly

  • Gia công soi gấp inox theo các hình dạng U, V, T, …
  • Gia công cắt laser inox, chấn gấp theo yêu cầu
  • Gia công hoàn thiện các sản phẩm từ vật liệu inox 201, 304, 316,…