Thép Mạ Kẽm Cắt Chấn Gấp CNC

Giá: Liên hệ

Gia Công Thép Mạ Kẽm Theo Yêu Cầu

  • Vật tư: Thép Mạ Kẽm (Khách có thể mang đến/Đa Hình cấp)
  • Gia công: Cắt laser CNC – Chấn Gấp
  • Kích thước: Theo yêu cầu